Better Together
Generation WOW Magazine
Keynote
WOW-Story

Ish Ait Hamou

Verteller vanuit de verbeelding

“Better together begint altijd bij jezelf”

Hij is voormalig danser en choreograaf, presentator, auteur en vooral ook verhalenverteller. 

Tijdens zijn keynote zal Ish via zijn Theorie van de 1 of de 2  op een confronterende en herkenbare manier spreken over groepsgevoel en kwetsbaarheid. 

“De theorie van de 1 of de 2 gaat over het opgroeien in een samenleving waarin er maar ruimte was voor 1 of 2 mensen uit een minderheidsgroep en de onderlinge reacties daarop. Bij mij, was het die ene jongen met Marokkaanse roots die op de kieslijsten staat, die andere die op tv komt. Over die twee die mee konden op bosklassen… Want er waren er altijd maximum twee. De rolmodellen. Die zijn een voorbeeld voor een community, maar echt trots zijn we niet op elkaar, want er is veel competitiviteit, overlevingsinstincten die zich te vaak vertalen in afgunst en jaloezie. Er is vooral de angst. Dat er maar plaats is voor maximum twee. Dat als zij een plekje konden verzilveren, de plekjes op zijn. De rolmodellen zelf worden verpletterd door een verantwoordelijkheid om plaats te ruimen voor de rest, om iedereen mee te trekken. Maar zo werkt het dus niet. Het verhaal van de 1 of de 2 gaat niet louter over de Marokkaanse gemeenschap. Het gaat over universele thema’s. Over individuele zaken waar we als mens mee worstelen. Angst, jaloezie, uitgesloten worden, pijn, schaamte. Om als maatschappij op lange termijn goed samen te kunnen leven, moeten we weten wat onze eigen zwaktes zijn. Wat zijn jouw demonen en is jouw eigen voorgeschiedenis? En durf je die onder ogen zien? Pas dan kan je naar de ander kijken.”

“Mijn verhaal begint altijd uit mezelf, uit een persoonlijke anekdote. Dat wekt de verbeelding op. Vanuit dat verhaal leg ik een link naar andere mensen, een link naar mensen die zich ongetwijfeld ooit ook in die positie bevonden. Samen duiken we naar de kern van dat probleem, en de implicaties ervan. We pluizen een centraal thema uit, vanuit een andere invalshoek. We kijken hoe anderen naar iets kijken. Want er zijn altijd blinde vlekken, moeilijkheden, waar we ons niet van bewust zijn. Ik probeer, vanuit een bepaald standpunt, dingen te belichten. Waarom is het zo moeilijk om elkaar te steunen? Door herkenbaarheid op te wekken kan je een linkje leggen naar een gemeenschap van een minderheid. Dat kunnen vrouwen zijn, mensen met buitenlandse roots of een handicap. Het uiteindelijke doel is altijd om mensen te tonen hoe ze liefdevol voor elkaar kunnen zijn.”

“Ik vertel geen nieuwe dingen, maar laat zien wat er altijd al geweest is. Antwoorden heb ik ook niet, want ik weet niet wat de mensen gaan vragen. Samen gaan we de positieve kracht aanboren van je open te stellen voor de ander, van te luisteren en aan reflectie te doen. We zoeken naar de essentie van wat we delen en maken op die manier connectie. In de zoektocht naar wat universeel is, ligt de empathie voor de ander. 

Better together is uiteraard samen, maar het begint wel bij jezelf. Het zit in allen . Met ouder worden voel ik dat wat vroeger een droom was, zich vandaag manifesteert als ‘je kan het proberen!’. Wat vroeger onmogelijk leek, is vandaag een mogelijkheid. Mijn succesverhaal is er eentje van familie en vrienden. Ik had heel wat dingen kunnen doen in mijn eentje. Maar als je iets kan opbouwen met mensen die je liefhebt, dan kom je op een heel ander niveau terecht. Met teameffort verzet je bergen.”

Op 22 maart 2024 kent UGent hem een institutioneel eredoctoraat toe als een bijzonder eerbetoon voor zijn uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten.We brengen je graag op de hoogte over onze experiences en andere fijne content.